Sinif çalişmasi -1 icon

Sinif çalişmasi -1

Reklamlari:Indir 18.05 Kb.
TitleSinif çalişmasi -1
Date conversion31.07.2013
Size18.05 Kb.
TypeDocuments
Source

powerpluswatermarkobject3

SINIF ÇALIŞMASI -1-

1) Kömür, odun ya da petrol gibi yakıtların temel enerji kaynağı hangisidir?

a) Hayvanlar b) Güneş c) Bitkiler d) Hava


2) I. Demir köprü II. Tren yolu III. Telefon telleri

Yukarıda verilenler maddenin hangi özelliğine dikkat edilerek yapılır?

a) Buharlaşma b) Genleşme c) Erime d) Yoğunlaşma


3) I. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.

II. Güneş çevresine enerjiyi ışınlarla yayar.

III. Güneş, ısı kaynağı değildir.

IV. Güneş pilleri, Güneş’ten gelen enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.


Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a) I-II b) II-III c) I-III-IV d) I-II-III-IV


4) Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Isı alan madde ısınırken, ısı veren madde soğur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çorba soğurken ısı verir. b) Yemeğin pişmesi için ısı alması gerekir.

c) Isı alan suyun sıcaklığı artar. d) Isı veren su ısınır.


5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Doğada su döngüsünün gerçekleşmesi için Güneş gereklidir.

b) Buharlaşma ile yoğuşma birbirinin aynı olaylardı.

c) Bulutların meydana gelmesi yeryüzü sularının buharlaşması ile olur.

d) Kar ve sis de suyun hallerindendir.


6) Su, gaz halindeyken soğuk bir ortamla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Yoğuşarak suya dönüşür b)Katı hale geçer.

c) Isı vererek donar. d)Isı alır.


7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Isı alan maddelerin sıcaklığı artar.

b) Isı alarak sıcaklıkları artan maddelerin hacimleri azalır.

c) Isı veren maddelerin sıcaklığı azalır.

d) Isı, maddelerde hâl değişikliğine ne­den olur.


8) Hangi seçenekteki su, diğerlerinden daha önce donar?

a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su


9) Hangi seçenekteki cismin genleşmesi boyuna doğru olur?

a) teneke b) tel c) bilye d) bardak


10) Hangi seçenekteki fosil yakıt sıvı haldedir?

a) doğal gaz b) kömür c) petrol d) linyit


11) Aşağıdakilerden hangisi bir ısı değeridir?

a) enerji b) kalorimetre c) termometre d) joule


12) Efekan elindeki maddeyi diğer maddelerden ayırmak için hangi özelliğine bakmaz?

a) buharlaşma durumuna b) erime noktasına c) donma noktasına d) kaynama noktasına


13) İçinde sıcak su bulunan bir kazan içerisine uzun bir cam şişeyi koyan bir öğrenci, önce şişenin ağzını ıslatıyor ve madeni parayı şişenin ağzını tamamen kapatacak şekilde yerleştiriyor. Bir süre bekledikten sonra madeni paranın hareket ettiğini gözlüyor.


Bu öğrenci bu etkinliği neden yapmış olabilir?

a) Maddeler arasındaki ısı alışverişini görmek için. b) Isıyı en iyi katıların ilettiğini görmek için

c) Sıvılardaki genleşmeyi görmek için d) Gazlardaki genleşmeyi görmek için


14)Aşağıdaki maddeleri suda batma ve yüzme yönünden gruplarsak hangisi grubun dışında kalır?
a) silgi b) plastik köpük c) tahta d) mantar


15) Aşağıdakilerden hangisi su döngüsü içinde yer almaz?
a) yağmur b) çiy c) kar d) dolu


16) Su döngüsünün temel koşulu nedir?

a) su kaynakları b) buharlaşma c) güneş ışığı d ) yağışlar


17) İç içe geçmiş iki bardağı birbirinden ayırmak isteyen Sibel aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa amacına ulaşır?

a) İçteki bardağa sıcak su doldurmalıdır. b) Dıştaki bardağı soğuk suya batırmalıdır. c) İçtekine sıcak, dıştakine soğuk su dökmelidir. d) İçtekine soğuk, dıştakine sıcak su dökmelidir.


18) Yoğuşmada hal değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

a) sıvıdan gaza b) gazdan sıvıya c) katıdan sıvıya d) sıvıdan katıya

19) Aşağıdaki yakıtlardan hangisi yemek pişirme için kullanılamaz?
a) doğal gaz b) kömür c) bütan gaz d) benzin

20) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a) Isı etkisiyle maddelerin boyutlarındaki artışa genleşme denir.
b) Isı, maddelerin boyutlarının artmasına neden olmaz.
c) Gaz maddeler de genleşir.
d) Bir kavanozun kapağı açılmadığında kapağı genleştirmek gerekir.


21) Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici bir özelliği değildir?

a) kaynama noktası b) erime sıcaklığı c) yoğuşma sıcaklığı d) donma sıcaklığı


22) Yağız; beherglaslardan birine 70ml,diğerine 130 ml su koyup suların ilk sıcaklıkla

ölçüyor ve özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Beherglaslarda bulunan suyun sıcaklığını üçer dakika ara ile ölçüyor. Son sıcaklıklarını ölçüp kaydediyor.


Yağız, yukarıdaki deneyi yaparak neyi ispatlamaya çalışıyor?

a) Maddelerdeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısıya bağlıdır.

b) Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi olur.

c) Farklı miktarlardaki maddelere eşit ısı verildiğinde maddelerdeki sıcaklık artışı farklı olacaktır.

d) Eşit miktardaki suya farklı miktarda ısı verildiğinde maddelerdeki sıcaklık artışı farklı olur.
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Sinif çalişmasi -1 iconGeometri sinif çalişmasi

Sinif çalişmasi -1 iconSinif çalişmasi problemler

Sinif çalişmasi -1 iconBelgeleme
1. /var4/4. SINIF/31 DUYGU VE DЪЮЪNCELERШM.doc
2. /var4/4....

Sinif çalişmasi -1 iconÖdev konusu adi : adiniz soyadi : soyadiniz sinif : sinif adi no : sinif no ders : dersiNİZİn adi

Sinif çalişmasi -1 iconÖdev konusu adi : adiniz soyadi : soyadiniz sinif : sinif adi no : sinif no ders : dersiNİZİn adi

Sinif çalişmasi -1 iconBelgeleme
1. /2-SINIF-TЪRKАE-YAZILI VE ETKШNLШKLERШ-1/10_HikayeyiTamamla.doc
2. /2-SINIF-TЪRKАE-YAZILI...

Sinif çalişmasi -1 iconBelgeleme
1. /2.sinif-tБrkЗe-yazili-etkinlik/10_HikayeyiTamamla.doc
2. /2.sinif-tБrkЗe-yazili-etkinlik/14.doc

Sinif çalişmasi -1 iconAdi soyadi: sinif/NO: IŞiklar I.Ö. O fen ve teknoloji sinif II. DÖnem

Sinif çalişmasi -1 iconAdı Soyadı: Puan No: Sınıf: fen biLGİSİ sinif yariyil sinav sorulari

Sinif çalişmasi -1 iconTest çalişmasi -2

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©www.okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents