Kакво означават изследванията «АлАТ» и «АсАТ» icon

Kакво означават изследванията «АлАТ» и «АсАТ»

Reklamlari:Indir 15.31 Kb.
TitleKакво означават изследванията «АлАТ» и «АсАТ»
Date conversion22.04.2013
Size15.31 Kb.
TypeDocuments
Source

Kакво означават изследванията «АлАТ» и «АсАТ»АлАТ - аланин-аминотрансфераза, наричан в миналото ГПТ-глутамат-пируват-трансаминаза - е ензим, принадлежащ към групата на аминотран-сферазите (трансаминазите). Те катализират междумолекулярния пренос на аминогрупи между аминокиселини и кето-киселини. В човешкия организъм ензимът АлАТ се открива в различни тъкани и 6 органи с различна активност. В клетките на черния дроб се намира най-високата активност. В сравнение с нея в сърцето и в мускулатурата се открива само минимална активност, а в еритроцитите - само следи от активност на АлАТ.


B кръвния серум на здрав човек АлАТ се движи в определени референтни граници. Повишаването на стойностите над нормата говори за увреждане (респективно заболяване) най-вече на черния дроб. Изследването на АлАТ е особено ценно за диагнозата на острите хепатити, при които стойностите на ензима нарастват многократно над нормалните. Много високи стойности могат да се наблюдават и при други остри увреждания на черния дроб - отравяния с гъби, органични разтворители, медикаменти и т.н.


АсАТ - аспартат-аминотрансфераза, наричан в миналото ГОТ - глутамат-оксалацетат-трансаминаза - е ензим, принадлежащ към групата на аминотрансферазите (трансаминазите). Те катализират междумолекулярния пренос на аминогрупи между аминокиселини и кето-киселини. В човешкия организъм ензимът АсАТ се открива в различни тъкани и в органи с различна активност. Особено висока активност е намерена в чернодробната тъкан. Относително високи активности са установени и в сърдечния мускул, в скелетните мускули и в мозъка. Активността на ензима в тези тъкани многократно надвишава активността му в серума (кръвта). Например стойността на АсАТ в сърдечния мускул е почти 10 000 пъти по-висока в сравнение с тази в серума. В кръвния серум на здрав човек АсАТ се движи в определени референтни граници.


Повишението на стойностите над нормата говори за увреждане (съответно заболяване) и освобождаване на ензима от тъкани с висока активност на същия. Така например повишаване на АсАТ се наблюдава при чернодробни заболявания, при тежки увреждания на скелетните мускули, при миокарден инфаркт и др.

За това какво означават техните стойности, ще ви каже специалист по чернодробни заболявания.

Add document to your blog or website
Reklamlari:
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©www.okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents